Learning to Learn by Teaching

Grudtvig project 2012-2014

Latvia – project description

L2LByte

Publicēts Piektdiena, 12 Oktobris 2012 12:51 | Drukāt | E-pasta adrese | Skatīts: 420

Learning to learn by teaching

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža ir iesaistījusies starptautiskajā GRUNDTVIG programmas mācību partnerības projektā „ Learning to learn by teaching (L2Lbyte)”. No 2012. līdz 2014. gadam projekta ietvaros paredzēts īstenot vismaz 12 mobilitātes uz partnervalstīm – Itāliju, Beļģiju, Angliju, Rumāniju, Portugāli. Projekts saistīts ar angļu valodas kā otrās svešvalodas apmācības, jaunu mācību metožu un veidu apgūšanu un praktisku izmantošanu, izzinot partnervalstu kultūru un tradīcijas, pielietojot dažādās informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Partnerības mērķi ir:

  •  Pasniedzējiem – apgūt metodes, kā apmācīt pieaugušos otrās svešvalodas apguvē, pielietojot webrīkus, IKT un mācīšanās satura vadības sistēmas un uzlabot prasmes strādāt daudznacionālā sadarbībā.
  •  Studentiem – mācīties valodu vienlaikus ar tradīcijām un kultūru, pielietojot jaunās tehnoloģijas multikulturālā, starpnacionālā vidē.
  •  Gan pasniedzējiem gan studentiem – mazināt digitālo atšķirtību, attīstīt starptautiskās sadarbības prasmi, tādejādi samazinot atstatumu, ko rada valstu robežas.

Mobilitāšu ietvaros paredzēts, ka pasniedzēji dalīsies pieredzē par apmācības procesā pielietoto metožu un tēmu efektivitāti, prezentēs sasniegtos rezultātus valodas apguvē, risinās radušās problēmas.  Studenti radīs oriģinālus materiālus par viņu valsts kultūru un tradīcijām,savukārtpasniedzēji Moodle platformā un mobilitāšu laikā apmainīsies ar izveidotajiem stundu plāniem un novērojumiem par to, kā studenti reaģē uz konkrētajiem uzdevumiem un kā tas uzlabo viņu valodas zināšanas.

Projekts daļēji turpina iepriekšējo Grundtving programmas projektu „E-learning, Web 2 and andragogy to enhance education outcomes transnational cooperation” 2008-2010, kura ietvaros skolotāji apguva IKT izmantošanas iespējas mācīšanas procesā. Jaunais projekts plašāk izmanto skolotāju apgūtās zināšanas praktisku angļu valodas apguves materiālu radīšanā.

Projekta sākotnēji paveicamie uzdevumi:

Katra partnerorganizācija: iepazīstina ar savu valsti/reģionu, veidojot vismaz trīs video sižetus par temām:

  •  mūzika un dejas;
  •  tradīcijas;
  •  nacionālā virtuve.

Studenti: video angļu valodā vai veido video dzimtajā valodā ar subtitiriem angļu valodā, augšūplādē youtube vietnē, norādot saiti uz video studentu komunikācijas blogā http://grundtvigproject2.wordpress.com/.

Pasniedzēji: sagatavo uzdevumus saistībā ar katru video angļu valodas apguvei.

Partneri: analizē rezultātus un apkopo metodiskos ieteikumus kopējā rokasgrāmatā.

Itālijā no 23. – 28. septembrim jau notika pirmā projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par labākajiem veidiem projekta īstenošanā un katra partnera pienākumiem un viecamajiem uzdevumiem. Pirmajā partneru tikšanās vizīte Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu pārstāvēja projekta koordinatore Latvijā Una Pentjuša un Jānis Pildavs.

Selento reģiona kultūra un tradīcijas tika iepazītas daudzpusīgi – gan degustācijās, gan mācoties atraktīvos Tarantas dejas soļus, apskatot saules apspīdētos arhitektūras pieminekļus, lūkojoties smaidīgajās vietējo iedzīvotāju sejās un klausoties melodiskajā itāļu valodas skanējumā.

Būtiskākie ieguvumi vizītes laikā – izpratne par Latvijas pienākumiem un veicamajiem uzdevumiem, projekta laika grafiku, jaunas idejas valodu apguves metodiskajās pieejās pieaugušo izglītībā, piemēram, valodu treniņzāles, skolotajs, kā trenneris, stundas saturs, kuru nosaka paši studenti. Kā Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas pārstāvjiem  klājās  Itālijā – skaties  fotoreportāžā (skat. šeit)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 20, 2013 by in Dissemination.
%d bloggers like this: